Moscow Flower Jam Festiwal 2021

Moscow Flower Jam Festiwal 2021

”Reflections of Moscow” 2021

 

Planowany udział w finale międzynarodowego festiwalu  Moscow Flower Jam 2021