Zodiak, Warsaw

Zodiak, Warsaw

Realizacja projektu: 2015

Praca konkursowa wykonana wspólnie z Aleksandrą Kościow.

 

Organizator:
SARP
Kategoria:
Konkursy