DZIKI BERLIN

O PROJEKCIE

Status: zrealizowany

Powierzchnia: 800 m2

Lokalizacja: Berlin

Projekt: 2017

Ogród: Wiktor Kłyk landscape architect

Architektura: dom katalogowy

Realizacja: Zespół wykonawczy Wiktor Kłyk & Artur Kłyk

Strefa mrozoodporności USDA:
7 b -15°C to -12.2°C