”PODUSZKOWY OGRÓD”

Status: Prace ziemne, finał jesień 2023

Obszar: 2800 m2

Lokalziacja: Warszawa

Projekt ogrodu:

zakres: basen, sauna, mała architektura, szata roślinna

Wiktor Kłyk landscape architect

Ujęcia: Wiktor Kłyk

Architektura budynku:

81@waw.pl